Kallelse till årsmötet 2018

SYTS inbjuder till årsmöte lördagen den 17 februari 2018 kl 13.00

Plats: Rosenbergsgatan 6, Jönköping

Kallelse till årsmötet 2018 clicka här: Årsmøte kallelse 2017

OBS! En enklare lunch serveras kl 12.00, anmälan till lunchen görs senast 7 februari till Lotta Jacobsson, tel: 0709 696 083 eller mail: lottayork1@gmail.com (obligatorisk om du vill delta i måltiden)
Motioner skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet. De skickas till: Ellinore Jansson, mail: kenneloffa@hotmail.com eller adress:Valthornsvägen 46 F, 756 50 UPPSALA