Rasmonter på Stora Stockholms utställningen

Vi planerar för att ha rasmonter på Stora Stockholms utställningen vid Älvsjömässan 8-9 December och My Dog i Göteborg 4-6 Januari 2019. Men för att kunna genomföra detta behöver vi din hjälp . Du som vet att du kan hjälpa till, skicka mej ett mail eller kontakta någon annan i styrelsen.

Mvh
Doris