Kritiker och resultat från utställningar

Kritiker 2017 – 2018 – 2019

På grund av GDPR lagen finns inga namn eller andra uppgifter för att inte kunna identifiera hundar men av intresse att kunna läsa vad våra domare tycker om de hundar som ställs ut och hur avelsmaterialet ser ut.  Problemområden kan utläsas likaså det som är bra och där uppmärksamheten kan minskas. Hur har vi det med färger, ryggar mentalitet, tänder….. ?Tycker det går att få en bra överblick genom att få tillgång till kritikerna och SKK är noga med att framhålla vikten av detta, hoppas uppfödare och andra läser med intresse. (En hund av annan ras har tyvärr slunkit in mellan yorkarna men det upptäcktes försent).

Återkommer löpande med fler varefter de är scannade.

Vill ni ha mer uppgifter går det bra att söka på SKKs onlinetjänster, hunddata och söka hundar med hjälp av reg.nr.

Kritiker 2017 – 2018 – 2019