Grattis till Hamiltonplaketten!

~ Vi gratulerar å det varmaste Anita Skoglund, Kennel Footprints ~
~ som av Svenska Kennelklubben tilldelats ~
~ HAMILTONPLAKETTEN ~


.,. Svenska Yorkshireterriersällskapet SYTS .,.

Utmärkelsen Hamiltonplaketten delas ut i samband med Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige vartannat år. Plaketten tilldelas en person/personer som genom ”framgångsrikt arbete gagnat hundafveln och härigenom i hög grad främjar klubbens syften”. Läs mer…