Författare: Webmaster

RASKOMPENDIUM FÖR YORKSHIRETERRIER

Raskompendium med kommentarer Uppdaterat 2016-2017 Utgivet av Svenska Yorkshireterriersällskapet Sammanställt av Henrik Johansson, Anita Skoglund och Bernice Undén Foton av Marthe Norström, Pink Pink Panda, Bengt Pettersson, Ingrid Rasmusson, Per Undén m.fl. Detta kompendium tillhör SYTS, Svenska Yorkshireterriersällskapet, och får, utan tillstånd, förutom av Svenska Yorkshireterriersällskapet endast användas av Svenska Terrierklubben och Svenska Kennelklubben.

Sjukdomsutbrottet hos hundar i Norge

SKKs centralstyrelse har i dag beslutat att från och med 1 oktober kan norskägda hundar åter delta i svenska arrangemang. Norska kennelklubben har hävt stoppet för utställningar, prov och tävlingar och norska landslag kan nu delta på internationella hundtävlingar. Orsaken till sjukdomsutbrottet hos hundar i Norge är fortfarande okänd, men troligen smittar det inte mellan …

GLÖM INTE ANMÄLA TILL SYTS Helg Utställning/KM/ Uppfödarseminarium 25,26,27. 10

Lite info till våra Norska medlemmar boende i Norge SYTS följer SKK Rekommendationer ang deltagande på hundevengemang! Självklart så hoppas vi att våra Norska medlemmar anmäler sina hundar, och har inte SKK rek ändrats då SYTS helgen är så kommer SYTS att betala tillbaka anmälningsavgiften till dom hundar som bor i Norge Mvh Doris

Grattis till Hamiltonplaketten!

~ Vi gratulerar å det varmaste Anita Skoglund, Kennel Footprints ~~ som av Svenska Kennelklubben tilldelats ~~ HAMILTONPLAKETTEN ~ .,. Svenska Yorkshireterriersällskapet SYTS .,. Utmärkelsen Hamiltonplaketten delas ut i samband med Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige vartannat år. Plaketten tilldelas en person/personer som genom ”framgångsrikt arbete gagnat hundafveln och härigenom i hög grad främjar klubbens syften”. Läs …