Styrelse

Ordförande


Doris Larsson
ryttarvretens@telia.com
070-20 29 238

Vice ordförande


Charlotta Jacobsson
lottayork1@gmail.com
0709-69 60 83

Sekreterare


Ellinore Jansson
kenneloffa@hotmail.com
Valthornsvägen 46 F
756 50 Uppsala
073-75 99 358

Kassör

Carina Fröberg
Vallarstigen 17B, 806 41 GÄVLE
carina.froberg@telia.com
0725-373 030

Ordinarie


Elisabeth Turtle
elisabeth.turtle@gmail.com
070-53 10 962

Ordinarie

Annica Edström
annica.edstrom@outlook.com
0760-512 474

Ordinarie

Katrin Karlsson
rosengardenskennel@hotmail.com
08-570 309 59
0709-56 65 56

1:e suppleant


Henny Lidal
hennyl@online.no
+47 63 99 99 75

2:e suppleant

Helené Fridh 
bokella1@gmail.com
0573-71 17 54
070-511 53 34

3:e suppleant

Tuire Paasi
tinapaasio@live.se
Kornvägen 7
703 76 Örebro
076-7714151

4:e suppleant

Christina Hamnemyr
christina.hamnemyr@varpetsyorkie.se
076-2392950

Revisor

 Anette Rask
 Katrin Karlsson

Revisorsuppleanter

Ann-Katrin Ahlstedt
Maria Wöhrman

Webmaster

Henny Lidal
henny@henceforths.com

Annica Edström
annica.edstrom@outlook.com

Valberedning

Sammankallande
Ann-Katrin Ahlstedt
0708-170483
Eva Gullberg
Bernice Unde’n

Uppfödarhänvisning

Charlotta Jacobsson
lottayork1@gmail.com
0709-69 60 83

Lokalombudsansvarig

Christina Hamnemyr
christina.hamnemyr@varpetsyorkie.se
076-2392950

Avelsråd

Ellinore Jansson
avelsrad@gmail.com 
073-75 99 358

Avelskommittén

Henny Lidal
hennyl@online.no
+47 63 99 99 75

Katrin Karlsson
rosengardenskennel@hotmail.com
08-570 309 59
0709-56 65 56

Helené Fridh
bokella1@gmail.com
0573-71 17 54
070-511 53 34

Materialförvaltare

Peter Hesselroth
eva-svea@hotmail.com
0706-63 56 89

Annonsansvarig

Annica Edström
annica.edstrom@outlook.com

Redaktör

Anita Skoglund
anita.m.skoglund@outlook.com

Ansvarig utgivare

Charlotta Jacobsson
lottayork1@gmail.com
0709-69 60 83