Styrelse

Ordförande


Doris Larsson
ryttarvretens@telia.com
070-20 29 238

Vice ordförande


Charlotta Jacobsson
lottayork1@gmail.com
0709-69 60 83

Sekreterare


Ellinore Jansson
kenneloffa@hotmail.com
073-75 99 358
Valthornsvägen 46 F
756 50 Uppsala

Kassör

Carina Fröberg

Ordinarie


Elisabeth Turtle
elisabeth.turtle@gmail.com
070-53 10 962

Ordinarie

Annica Edström

annica.edstrom@outlook.com

0760-512 474

Ordinarie

Katrin Karlsson
08-570 309 59
0709-56 65 56
rosengardenskennel@hotmail.com

1:e suppleant


Henny Lidal
hennyl@online.no
+47 63 99 99 75

2:e suppleant

Helené Fridh 
0573-71 17 54
070-511 53 34
bokella1@gmail.com

3:e suppleant

Tuire Paasi
Kornvägen 7
703 76 Örebro
076 7714151
tinapaasio@live.se

4:e suppleant

Christina Hamnemyr
076-2392950
christina.hamnemyr@varpetsyorkie.se

Revisor

 Anette Rask
 Katrin Karlsson

Revisorsuppleanter

Ann-Katrin Ahlstedt
Maria Wöhrman

Webmaster

Henny Lidal
henny@henceforths.com

Annica Edström

annica.edstrom@outlook.com

Valberedning

Sammankallande
Ann-Katrin Ahlstedt
Tel 0708-170483
Inger Liveland
Helene Fridh

Uppfödarhänvisning

Charlotta Jacobsson
lottayork1@gmail.com
0709-69 60 83

Lokalombudsansvarig

Doris Larsson
ryttarvretens@telia.com

Avelsråd

Ellinore Jansson
avelsrad@gmail.com 
073-75 99 358

Avelskommittén

Henny Lidal
hennyl@online.no
+47 63 99 99 75

Katrin Karlsson
08-570 309 59
0709-56 65 56
rosengardenskennel@hotmail.com

Helené Fridh
0573-71 17 54
070-511 53 34
bokella1@gmail.com

Materialförvaltare

Peter Hesselroth
eva-svea@hotmail.com
0706-63 56 89

Annonsansvarig

Annica Edström

annica.edstrom@outlook.com

Redaktör

Anita Skoglund
anita.m.skoglund@outlook.com

Ansvarig utgivare

Charlotta Jacobsson
lottayork1@gmail.com
0709-69 60 83