Styrelse

Efter Årsmötet den 23 februari 2020 valdes en ny styrelse. Denna styrelse har nu genomfört ett konstituerade, se resultatet listat nedan.

Arbetet är nu startat med att uppdatera SYTS hemsida. Djupare presentation av den nya styrelsen kommer framöver. Om du önskar komma i kontakt med styrelsen, vänligen maila ordforande@syts.se

Ordförande: Lucia Grimaldi, ordforande@syts.se
Vice ordförande: Annica Edström, A.Edstrom@syts.se
Sekreterare: Eleonor Sjöndin, sekreterare@syts.se
Kassör: Eva Robertsson, kassor@syts.se

Ordinare ledamöter:
Helené Fridh, avelsrad@syts.se
Susanne Robertsson, avel@syts.se
Tuire Tina Paasio, T.Paasio@syts.se

Supplianter:
Annica Ejheden, A.Ejheden@syts.se
Marie Wöhrman, M.Wohrman@syts.se
Eva Gullberg, E.Gullberg@syts.se 

Revisorer: Anette Rask och Marie Sjöndin , revisor@syts.se
Revisorsupplenater: Ellinore Jansson och Marie-Louise Angeå

Valberedning: Irina Gullstrand (sammankallande), Agnieszka Jansson och Monika Mlocinska, valberedning@syts.se

Avelsråd: Helené Fridh, avelsrad@syts.se
Avelskommitten: Susanne Robertsson (sammankallande), Eleonor Sjöndin, Annica Ejheden och Marie Wöhrman, avel@syts.se
Utställningskommitten: Annica Edström (sammankallande), Tuire Tina Paasio och Eva Robertsson, utstallning@syts.se

Webmaster: Annica Edström och Susanne Robertsson, webmaster@syts.se
Sociala medier: Eleonor Sjöndin och Tuire Tina Paasio, pr@syts.se
Annonsansvarig: Lucia Grimaldi, pr@syts.se