Valpförmedling och omplacering

För tillfället har vi inga valpkullar inlämnade från våra uppfödare att förmedla.
Vårt råd till Er är att ringa runt till våra uppfödare, som du hittar under SYTS Uppfödarlista
och tillfråga om dom har väntelista eller valpkull på gång.