Extra stämma 5 april är inställd.

Extra stämma 5 april 14:00 är inställd med anledning av Covid-19. Denna extra stämma blev utlyst efter beslut vid ordinarie årsmöte 23 februari 2020.

SKKs Föreningskommitté har beslutat; att tillfälligt öppna upp för att fullmäktigemöten och förenklade årsmöten ska kunna ske på distans. Detta med start fr o m den 14 april 2020. Föreningskommittén godkänner inte andra alternativ för års- eller fullmäktigemöten på distans, än de nu aktuella. 

Svenska Yorkshireterriersällskapet har lagt in en förfrågan om att få hålla distansmöte på den extra stämma den 19 april kl 15:00. Vi har ännu inte fått detta bekräftat och återkommer snarast efter erhållit svar.

Ni som önskar närvara på Extra stämman via ett distansmöte, vänligen skicka in:

  • namn
  • e-post
  • tfn

till  sekreterare@syts.se senast den 6 april.

Mer information kommer, om hur själva distansmötet kommer att gå till.

Du kan läsa om hur vi hanterar Era personuppgifter, via SYTS GDPR

~*~