Kallelse till SYTS Xtra stämma 1:a maj 2020

Kallelse till Svenska Yorkshireterriersällskapets Xtra stämma 1:a maj 2020

Samtliga medlemmar kallas härmed till Svenska Yorkshireterriersällskaptets Xtra stämma den 1:a maj 2020.

Mötet genomförs på distans som ”förenklat årsmöte via webben” och pågår under tre dagar. Du deltar genom att någon gång under mötestiden avge dina röster. Du kan läsa mer om mötesformen på SKK.se och i de bifogade dokumenten ”instruktion för mötesdeltagare” samt ”arbetsordning” för mötet.

Deltagande vid mötet är endast möjlig för medlemmar som haft ett gällande medlemskap den [sista dagen i månaden före kallelsen utfärdas] och har korrekt mejladress registrerad hos klubben. Om du vill registrera eller ändra din mejladress hos klubben – ta kontakt med Eleonor Sjöndin via sekreterare@syts.se

Samtliga medlemmar som uppfyller ovan kriterier kommer före mötets öppnande att få en inbjudan att delta skickad till sin e-postadress. Läs mer om hur du deltar i bifogad ”instruktion för mötesdeltagare”

Rambudget
Till den här kallelsen bifogas styrelsens förslag till rambudget för kommande verksamhetsår. Om du önskar ändring av rambudgeten ska du ta kontakt med klubbens revisorer Anette Rask, som har behörighet att lämna ett alternativt förslag. Du når revisorerna via revisor@syts.se

Beslut
Du som medlem är kallad till Xtra stämman för att bevilja/avslå beslut gällande §9 Fastställande av balans och resultaträkning enligt Ordinarie årsmötets protokoll den 23 februari 2020.

Vänliga hälsningar
SYTS Styrelse