Hanhundsregister och Hanhundsregister-utländska

Nu är båda hanhundsregistren klara och alla hanar har fått sin egen sida.
Deras namn ses i höger marginalen, eller vid mobilversion sist på sidan.
Du som medlem som har hane som fyller kraven får gärna ta kontakt och få din hanhund inlagd i det register han tillhör.