SKKs policy för sociala medier

Svenska Kennelklubben har arbetat fram en policy för sociala medier som beskriver medlemmarnas rättigheter och skyldigheter när det gäller att uttrycka åsikter och sprida information i bloggar, på Facebook, Instagram, Youtube, Twitter och liknande.

Syftet med policyn för sociala medier är att ge SKKs medlemmar riktlinjer för den digitala kommunikationen, och också att försöka motverka den smutskastning som ibland förekommer i sociala medier.

SKK ser följande punkter som viktiga ledstjärnor:

  • att vara öppen och tydlig
  • att bidra med kompetens
  • att vara ärlig och ansvarstagande
  • att vara artig och visa gott omdöme-att visa respekt för andra
  • att respektera upphovsrätten
  • att i förtroendevald post inte agera utifrån privata preferenser

Klicka HÄR för att läsa mer om SKKs policy för sociala medier.