SvTeK meddelande från ordförande

Till SvTeKs RASKLUBBAR

Med den rådande situationen runt Covid19 och de förutsättningar som Svenska kennelklubben gett oss så gör Svenska terrierklubbens styrelse följande förtydliganden.

Svenska terrierklubben förväntar sig att våra ras och lokalklubbar till 100% rättar sig efter de rekommendationer som råder och de förutsättningar vi har för att genomföra årsmöten under 2021.

Detta betyder att :

  • I första hand så skall klubbar som under 2020 har genomfört sina årsmöten, skjuta sina kommande årsmöte till 2022. Detta kan endast göras om styrelsen och de övriga funktionerna är någorlunda kompletta och revisorerna skall genomföra revision av 2020.

Med vänlig hälsning 

Johan Norgren 

Ordförande 
Svenska Terrierklubben