Lördag den 24 april kl 10:00-13:00 via ZOOM

Här kommer en inbjudan till dig som är uppfödare eller funderar på att bli uppfödare av vår ras Yorkshireterrier men ännu ej är medlem i vår rasklubb, Svenska Yorkshireterriersällskapet.

Vår önskan är att du vill delta och lyssna på när vi berättar om vad vi i rasklubben gör för rasen och varför vi finns till.

Dom punkter vi kommer ta upp är:
RAS
SRD
Vad är det för något?

Vi kommer även ta upp rasens hälsa och där fokusera på:
Patellaluxation
PRA

Låter detta intressant!

Anmäl dig till Eleonor Sjöndin
via mail: sekreterare@syts.se
Senast den 22 april.

VARMT VÄLKOMMEN
önskar
Eleonor Sjöndin, Helené Fridh och Susanne Robertsson
SYTS Avelskommitté