Information angående DNA-lista prcd-PRA

Då det cirkulerar fel information på sociala medier om vilka som får skicka in sitt resultat, kommer här ett förtydligande.

Varför ett eget register i rasklubben Svenska Yorkshireterriersällskapet?
En rekommendation från SvTek Avelskommitté och Sofia Malm genom ”Snacka med SKK- om DNA-tester” är att rasklubben för ett eget register av DNA-tester. Detta pga. att SKK ej registrerar dessa resultat för raser utan hälsoprogram.
Endast resultat av SKK godkända laboratorium listas.
Godkända laboratorium: Antagene, Laboklin, Genomia eller EVG Diagnostics. Observera att OptiGen inte längre erbjuder test för prcd-PRA
Resultat på genomförd DNA test kan skickas in på alla SKK registrerade yorkshireterriers, ägaren behöver ej vara medlem i Svenska Yorkshireterriersällskapet.
Testresultatet listas efter hundens födelseår och är frivilligt att skicka in.
Hereditärt Fri innebär att en hund med hjälp av sina DNA-testade och friförklarade anfäder själv kan anses vara fri från det aktuella anlaget – Avkommorna läggs in när båda föräldrarnas resultat finns med på DNA listan, även föräldrar från utlandet. Tre generationer läggs in som Hereditärt Fri, under betäckningen (1) (2) (3) Från fjärde generation ska en ny DNA test göras.
Registret är även ett bra avelsverktyg för uppfödare att använda för att kunna planera sin kommande avel.
I enlighet med SKKs grundregler ska uppfödare endast para dessa kombinationer; fri med fri eller fri med bärare av gen. Sjukdomsbärare SKA ej gå i avel.