Finns det någon som vill/kan samordna och se till att anmälan kommer in till Match Show 2023?

ÖsTek tar nya tag och startar upp en gammal ÖsTek-tradition, Match
Showen.

Här träffas vi onsdagen den 16 augusti på Kista brukshundsklubb eller
SBKs Stockholmsavdelning som klubben heter.

Det startar 19:00.

Match Show är en “tävling” mellan våra terrier raser.

Varje lag ska bestå av

    * 2 valpar 4-9 månader

    * 2 junior/unghundar 9-24 månader

    * 2 noviser (hundar som ej vunnit CK ännu, ålder ingen betydelse)

    * 2 CK hundar (hundar som vunnit CK på officiell utställning)

Man tävlar parallellt i två ringar och får poäng efter sin
placering.
Efteråt fikar vi tillsammans!
Anmälan sker till Catharina Hasselgren, chasselgren@outlook.com, innan
den 7 augusti.

 Frågor kontakta Catharina!

/ SYTS Styrelse