Topplistor

Poängräkning för Årets York

Dessa regler är fastställda att gälla from 880101, samt justerade vid årsmöte 920314 (Minst två avkommor som placerat sig i Bhkl/Btkl för årets avelshane/tik och uppfödare), 970308 (Årets Debutant införs) 031222 (endast fem bästa placeringarna för årets avelshane/tik och uppfödare, 20070217 (veteran 8 år), 20080223 (Årets Junior och Året Unghund införs).20090221 (debut måste göras i junior- eller unghundsklass för att delta i tävlingen årets debutant). 20130224 (1/2 poäng per slagen hund på SYTS utställning). 20140223
(1 poäng per slagen hund på SYTS utställningen) samt (uppdrag till styrelsen från årsmötet, beslut enligt uppdraget att tävlande fortsatt ska vara medlemmar i SYTS med undantag för ägare till avkommor efter avelshane/avelstik).

Samtliga internationella och nationella SKK-utställningar, alla SvTeK-utställningar samt SYTS-specialutställning är kvalificerande. Poäng räknas endast för de fyra bästa placeringarna för fem olika domare.

Valpar medräknas inte. BIG- och BIS-placeringar räknas ej.
Poäng räknas lika för hund boende i Sverige och utomlands, dock räknas endast svenska utställningar.
Ägaren ska vara medlem i SYTS, med undantag för ägare till avkommor efter avelshane/avelstik.

Årets York 20 i topp

BIR = 10 Poäng
BIM = 7 Poäng
Bhkl/Btkl 2: a = 5 Poäng
Bhkl/Btkl 3: a = 3 Poäng
Bhkl/Btkl 4: a = 2 Poäng

+ 1 poäng för varje av de slagna konkurrenterna inom könet (endast deltagande hundar räknas)
BIR- hunden tilldelas även 1 poäng för varje deltagare i det motsatta könet.
På SYTS specialutställning ges även 1 poäng för varje slagen konkurrent inom könet till Bhkl/Btkl 5:e tom 10:e plats.

Årets avelhane/tik 10 i topp

Vinstrikast avelshane/tik kan bara den hund bli som under året haft minst två avkommor som placerats i bästa hanhundsklass respektive bästa tikklass. Poängen sammanräknas från de fem bästa avkommornas resultat enligt reglerna för Årets York (med undantag för medlemskap i SYTS för avkommornas ägare) samt ges dessutom 10 poäng för varje HP-belönad avelsgrupp på SKK´s och SvTek´s utställningar samt SYTS special och 10 extra poäng för varje slagen avelsgrupp. Poäng medräknas endast för de fem bästa placeringarna för fem olika domare.

Årets uppfödare 10 i topp

Vinstrikaste uppfödare kan bara den bli som under året haft minst två uppfödningar som placerats i bästa hanhundsklass respektive bästa tikklass. HP-tilldelad uppfödargrupp ges 10 poäng samt 10 extra poäng för varje slagen uppfödargrupp. Dessutom tillkommer uppfödarens fem bästa hundars resultat enligt reglerna för Årets York. Poäng medräknas endast för de fem bästa placeringarna för fem olika domare.

Årets veteran

Poäng räknas enligt tävlan om Årets York. Poäng räknas from den dag hunden uppnått 8 års ålder.

Årets junior

Tävlingen är öppen för hundar som under året debuterar i Juniorklass ( 9 – 18 mån). Poäng räknas på de fem bästa resultaten som erhållits i Juniorklass. Det räcker med ett resultat för att vara med i tävlingen. Poäng räknas enligt tävlan om Årets York.