SRD – Särskilda Rasspecifika Domarhänvisningar

SRD
Fjärde upplagan gäller från 2019-01-01

Grupp 3 – Terrier
Yorkshireterrier – dvärghund
I rasen förekommer riskområden som: Tänder, käkar och tunga: Dålig käk- och tandstatus samt tungfel – förlamad tunga (en diskvalificerande anomali). Överdriven dvärgväxt: Standarden anger följande: ”Vikt upp till 3,2 kg”, ”Huvudet skall vara tämligen litet med plan skalle”, ”Skallen får inte vara för framträdande eller rund” och ”Ögonen får inte vara framträdande”. Päls: Den långa pälsen får aldrig hindra rörelserna eller utveckling av bra muskelkondition.
Leta efter sund andning och muskelkondition liksom nos- och käkparti, tand- och tungstatus.


SKKs protokoll och SRD sammanställning 2019 för Yorkshireterrier