Från avelskommittén 2023-06-15

SYTS avelskommittén vill klargörande angående ändrade regler för våra uppfödare att få delta på SYTS uppfödarlista.

Vi i SYTS avelskommittén är alla uppfödare med lång och mångårig kunskap om uppfödning av många generationer yorkshireterrier och med stort ansvar för rasen. Vi anser INTE att det är ett problem i rasen vad gäller PRA. Endast ett ett fåtal, enstaka fall har förekommit genom åren. Detta har även diskuterats sedan minst 30 år tillbaka på avelskonferenser arrangerade av Svenska Yorkshireterriersällskapet.

Vi anser att DNA-tester för PRA gör att en snäv avelsbas kommer att ytterligare generera i en ännu snävare avelsbas. Vilket kommer att ställa till andra problem än just PRA.

Styrelseledamot i tidigare styrelse för Svenska Yorkshireterriersällskapet har varit i personligt möte med Sofia Malm på en avelskonferens arrangerad av Svenska Kennelklubben. Styrelseledamoten och Sofia Malm var rörande överens om att DNA prov gällande PRA ställer till mer problem för rasen än vad det ger i förtjänst, då man i så fall ser förbi helheten.

Populationen är väldigt liten och avelsbasen är redan snäv då det bara är ett fåtal individer som används i avel. Att snäva avelsbasen ytterligare med ett strikt hälsoprogram belastar rasen mer än att stärka den.

Vad gäller patella arbetar ansvariga uppfödare med detta sedan lång tid tillbaka samt har detta också tagits upp genom årens lopp på Svenska Yorkshireterriersällskapets Avelskonferenser. Det mångåriga arbetet har utmynnat i bättre status rörande patella.

Yorkshireterrier har inget hälsoprogram med i senaste RAS. Det visar att rasen anses som frisk och den är dessutom mycket långlivad. Citerar vad SKK skriver angående patellaluxation på hemsidan under hälsoprogram.

”Hundens egen patellagrad är dock relativt osäkert mått på dess avelsvärde, varför strikta trösklar i avelsarbetet baserat på gradering inte är optimal ur avelssynpunkt”

Åtgärden med ändrade regler för uppfödarlistan ger hopp om att få tillbaka alla uppfödare som försvunnit från listan ca. 40 st för ett par år sedan och nu bara 11 kvar vid 2023- års årsmöte. I förlängningen tappade vi ca 250 medlemmar och det bådar inte gott för vår ras.

Alla som inte är i fas med hälsan hos sitt avelsmaterial kan naturligtvis fortsätta testa sina hundar. Att registrera är dock frivilligt. Det viktigaste är att uppfödaren själv tar ansvar för  helheten i sitt arbete. Vi har alla ett ansvar men tester får aldrig bli ett försäljningsargument.
Patellatester är mycket osäkra då patellan är föränderlig. En nolla kan lätt ändras till en etta osv. Testerna publiceras helt ogenerat som någon slags VDN-fakta till blivande valpköpare. Det vill vi undvika. SYTS har stort förtroende för sina uppfödare idag och vet att de arbetar för en frisk ras. 

~*~