Att köpa valp

  • Valpen skall vara minst 8 veckor vid leverans.
  • Du skall alltid få ett registreringsbevis/stamtavla, utfärdat av Svenska Kennelklubben.
  • Ett veterinärbesiktningsintyg skall alltid ingå som inte är äldre än en vecka.
  • Ett köpeavtal, underskrivet av båda parter. Där uppfödaren upplyser dig om valpen är vaccinerad och/eller försäkrad (dolda fel-försäkrad).
  • Valpen ska också levereras ID-märkt. Blankett för att anmäla ditt ägarskap till SKKs ägarregister medföljer och är redan betald av din uppfödare.

Uppfödarna får tillsammans med registreringsbevisen en folder som heter “Välkommen valp” att dela ut till sina valpköpare.

Du skall även få med information om hundens skötsel, matvanor, avmaskning och när valpen ska vaccineras.

Allt detta syftar till att öka köptryggheten och vetskapen om vad det är du köper.