Att köpa valp

SYTS Avelsråd 2023 rekommenderar:

  • Valpen skall vara minst 8 veckor vid leverans.
  • Du skall alltid få ett registreringsbevis/stamtavla, utfärdat av Svenska Kennelklubben.
  • SKKs valpbesiktningsintyg för valpar upp till 9 månader skall alltid ingå. Detta får EJ vara äldre än 7 dagar. Är hunden äldre ska veterinärens besiktningsintyg användas.
  • SKKs köpeavtal, underskrivet av båda parter, där uppfödaren upplyser dig om valpen är vaccinerad, id-nummer och om den är försäkrad (dolda fel-försäkrad).
  • Alla hundar i Sverige ska märkas med ett unikt id-nummer och registreras i Jordbruksverkets centrala hundregister. Vem som ansvarar för hunden ska också anmälas till hundregistret.
    Blankett följer med valpen från veterinären som utfört id-märkningen denna ska fyllas i och skickas in eller registrera via nätet, jordbruksverket.se
  • DjurID.se, är Svenska Kennelklubbens ägarregister och ett viktigt verktyg när vi vill återföra en upphittad hund till sin oroliga ägare. 
    Blankett för att anmäla ditt ägarskap medföljer denna ska fyllas i och skickas in. Du behöver inte betala något för registreringen, den avgiften har din uppfödare redan betalat när valpen stambokfördes.

Uppfödarna får tillsammans med registreringsbevisen en folder som heter “Välkommen valp” att dela ut till sina valpköpare.

Du skall även få med information om hundens skötsel, matvanor, avmaskning och när valpen ska vaccineras.

Allt detta syftar till att öka köptrygghet och vetskapen om vad det är du köper.

SKKs Varning för oseriösa hundförsäljare!


SKKs Stoppa hundsmugglingen

Se upp för illegal import och försäljning, som innebär mycket stora risker för att Rabies sprids till Sverige. Utöver Rabies finns det risk för andra infektionssjukdomar och parasiter som vi inte vill ha in i landet.

När Du köper en valp se till att den är registrerad i SKK och att stamtavla medföljer, samt att SKKs Köpekontrakt och SKKs Veterinärbesiktningsintyg används.

På senare tid har vi allt oftare fått rapporter och indikationer om illegal import och försäljning av bl a Yorkshireterreriervalpar, detta har ökat under 2020-2021 som även rapporterats från tull och polismyndigheter.
Köp av hundar med denna bakgrund innebär mycket stora risker och vi vädjar till samtliga som kommer i kontakt med/hör talas om denna typ av handel eller misstänker något, att ta avstånd.

Vi vädjar också om Er hjälp med att föra denna information vidare till vänner eller bekanta som har tänkt sig köpa hund (oavsett ras).

Annonserade valpar på internet och i viss övrig media är en “varningsklocka” som skall åtföljas av noggrann kontroll.

Inför köp och funderingar över annonserade valpar är vår rekommendation att alltid ta kontakt med SYTS via:

SYTS Avelsråd
avelsrad@syts.se