EU:s nya djurhälsoförordning

Länk till Jordbruksverket e-tjänster. Registrera anläggning för djur och avelsmaterial


Utdrag från Jordbruksverkets sida följer här:
(Text som riktar sig till hunduppfödning, har vi gjort fet, för att underlätta till dig att hitta.)

Du som driver en anläggning ska registrera den

Den 21 april börjar EU:s nya djurhälsoförordning att tillämpas. Senast den 21 april 1 oktober ska du som driver en anläggning med landlevande djur eller avelsmaterial ha registrerat din anläggning. En anläggning kan till exempel vara ett stall, en fastighet, en lokal eller ett bete. Det är du som driver anläggningen som ska registrera den, även om du inte själv äger eller tar hand om djuren eller avelsmaterialet.

Registreringskravet gäller alla djur som lever på land, förutom sällskapsdjur i privata hem. Här finns mer information om vad som gäller för de vanligaste djurslagen.

Syftet med de nya reglerna

De nya reglerna ska säkerställa en bättre och snabbare smittspårning vid sjukdomsutbrott och bekämpa sjukdomar. Detta innebär i förlängningen att vi håller våra djur friskare och att du kan slippa potentiella restriktioner. De nya reglerna är beslutade av EU och finns i den nya EU-förordningen Animal Health Law (AHL), även kallad djurhälsoförordningen. 

Sällskapsdjur – registreringskrav endast i vissa fall

Hushåll där sällskapsdjur hålls räknas i regel inte som anläggningar och är därför undantagna från de nya kraven på registrering. Det gäller under förutsättning att dessa djur hålls för privata ändamål utan kommersiellt syfte.

Om djuren flyttas till andra länder för att byta ägare räknas det alltid som att djuren hålls i kommersiellt syfte. Då ska du registrera platsen som djuren hålls på som en anläggning. Om köparen hämtar djuret hos dig i Sverige behöver du däremot inte registrera platsen som en anläggning.

Om syftet med att hålla djuren är att tjäna pengar på dem räknas det som kommersiellt syfte. Några exempel på anläggningar som kan ses som kommersiellt syfte är hundkennlar, hunddagis, hund- och katthem och zoobutiker.

Det räknas också som kommersiellt syfte om du:

 • föder upp 3 eller fler kullar hundar eller katter per år
 • mot betalning hyr/lånar ut 3 eller fler hundar eller katter per år
 • säljer hundar eller katter från 3 eller fler kullar per år av egen uppfödning
 • säljer 3 eller fler hundar eller katter per år från annans uppfödning
 • mot betalning tar emot (exempelvis inackordering och hunddagis) 4 eller fler hundar eller katter
 • mot betalning hyr/lånar ut 6 eller fler kaniner eller illrar per år
 • mot betalning hyr/lånar ut gnagare, fåglar och salamandrar (anläggningar för salamandrar kommer du inom kort att kunna registrera i e-tjänsten) under förutsättning att verksamheten omfattar 6 eller fler förvaringsutrymmen såsom burar och terrarier eller liknande per år
 • mot betalning tar emot (exempelvis inackordering) 6 eller fler kaniner eller illrar per år
 • mot betalning tar emot (exempelvis inackordering) gnagare, fåglar och salamandrar (anläggningar för salamandrar kommer du inom kort att kunna registrera i e-tjänsten) under förutsättning att verksamheten omfattar 6 eller fler förvaringsutrymmen såsom burar och terrarier eller liknande per år.

Arter som i detta sammanhang kan räknas som sällskapsdjur:

 • Hund (Canis lupus familiaris)
 • Katt (Felis silvestris catus)
 • Iller (Mustela putorius furo)
 • Fåglar (utom höns, kalkoner, pärlhöns, ankor, gäss, vaktlar, duvor, fasaner, rapphöns och strutsfåglar (Ratitae))
 • Däggdjur: gnagare och kaniner (utom de som är avsedda för livsmedelsproduktion)
 • Salamandrar.

Avelsmaterial

De anläggningar som måste registreras är anläggningar för insamling, produktion, bearbetning eller lagring. Som avelsmaterial räknas ägg, embryo och sperma.

Anläggningar för kläckägg går dock ännu inte att registrera.

När du fyller i vilka arter du har på anläggningen ska du också fylla i från vilket datum du har avelsmaterial på platsen. Har du drivit anläggningen i många år kan du ange dagens datum, eftersom det inte går att registrera ett datum som är äldre än 1 år. Du kan heller inte välja ett datum som är mer än 60 dagar framåt i tiden.

Nya begrepp

I och med de nya regler som införs har en del begrepp ändrats:

 • Djurhållare heter i e-tjänsten aktör. Anledningen är att reglerna nu inte bara omfattar djur utan också avelsmaterial.
 • Produktionsplats heter anläggning. Anledningen är att reglerna nu inte bara innefattar produktionsdjur.
 • Produktionsplatsnummer/PPN/SE-nummer heter anläggningens registreringsnummer.

Årlig kostnad för registrering

Efter att du har registrerat dig kommer du att få betala en årlig avgift på 50 kronor per anläggning. En faktura skickas hem till dig. Det är samma kostnad för alla anläggningar oavsett djurslag. Tänk på att gå in och avregistrera dig om du inte längre driver en anläggning som håller djur eller avelsmaterial.