EU:s nya djurhälsoförordning

Länk till Jordbruksverket e-tjänster. Registrera anläggning för djur och avelsmaterial

EUs djurhälsoförordning

Från 21 april 2021 tillämpas EUs nya djurhälsoförordning i Sverige. Det betyder att aktiva hunduppfödare eller den som vill exportera hundar kan behöva registrera sin anläggning hos Jordbruksverket.

Den nya EU-förordningen Animal Health Law, som i Sverige kallas för djurhälsoförordningen, börjar tillämpas den 21 april 2021. Då ska den som driver kommersiell verksamhet med djur ha registrerat sin anläggning hos Jordbruksverket. Syftet med de nya reglerna är att säkerställa en bättre och snabbare smittspårning vid sjukdomsutbrott och bekämpa sjukdomar.

Registrera anläggning om du:

  • Föder upp tre eller fler kullar per år
  • Säljer och skickar hundar utomlands
  • Mot betalning hyr eller lånar ut (upplåter) tre eller fler hundar per år
  • Mot betalning tar emot (förvaring och utfodring) fyra eller fler hundar

Skillnad på sällskapsdjur och handelsdjur

Är du uppfödare och ska sälja och skicka en hund utomlands? Då räknas hunden som ett handelsdjur och du måste registrera anläggning hos Jordbruksverket. Det gäller även om du har en mycket liten uppfödning och anläggningen i så fall blir det egna hemmet.

Om hundens nya ägare istället hämtar och reser med hunden till det nya hemlandet gäller reglerna för sällskapsdjur, då krävs inte anläggning. Dock är det viktigt att den nya ägaren står skriven som ägare i hundens pass.

Detsamma gäller vid import av hund. Om du köper en hund som skickas till Sverige räknas den som handelsdjur. Reser du och köper en hund utomlands gäller reglerna för sällskapsdjur. Du ska stå som ägare i hundens pass.

Hälsointyg för handelsdjur

I databasen TRACES registreras flytt av djur inom EU och import av djur utifrån EU. Nytt är att om du ska ta över en hund från en ägare i ett annat land ska det framgå av hälsointyget från TRACES att hunden kommer från en registrerad anläggning och transporteras av en registrerad transportör. Undersökningen ska göras av en officiell veterinär inom 48 timmar före resan till Sverige. Ska du sälja och skicka en hund utomlands gäller samma regler.

Regler vid import och export av hundsperma

Vid import av hundsperma tillkommer också nya regler. Om du importerar hundsperman från ett annat EU-land ska ett hälsointyg utfärdat av en behörig veterinär i samband med spermasamlingen följa med försändelsen. Vid import från ett land utanför EU tillkommer ytterligare regler.

Reglerna för import och export av hundsperma skulle egentligen träda i kraft den 21 april 2021, samtidigt som övriga delar av EUs djurhälsoförordning. Men övergångsregler kommer enligt Jordbruksverket tillämpas vilket innebär att lagstiftningen i praktiken träder i kraft först i mitten av oktober 2021. Fram till dess tillämpas alltså de nuvarande reglerna för import och export av hundsperma.

Registrera din anläggning hos Jordbruksverket

Registrering av en anläggning sker hos Jordbruksverket och är helt skild från den prövning om tillstånd som sker hos länsstyrelsen. Den som driver anläggningen ska registrera den även om ägaren är en annan person. Efter registrering tar Jordbruksverket ut en årlig kostnad på 50 kronor. Registreringen kvarstår tills du själv avslutar den. 

Kompletteringar kan tillkomma

Eftersom registreringregeln ännu inte har tillämpats kan Jordbruksverket komma att komplettera sina uttolkningar och direktiv.

Läs mer