Avelsrådet

Avelsråd: Helené Fridh, avelsrad@syts.se

Avelskommitten:
Susanne Robertsson (sammankallande), Helené Fridh och Eleonor Sjöndin, avel@syts.se

Arbetet pågår nu med att uppdatera SYTS hemsida. Djupare presentation  kommer framöver. Om du önskar komma i kontakt med avelsrådet eller avelskommitten, vänligen maila på ovanstående adresser.