Valpförmedling och omplacering


För tillfället har vi inga valpkullar inlämnad från våra uppfödare att förmedla.
Vårt råd till Er är att maila eller ringa runt till våra uppfödare, som du hittar under SYTS Uppfödarlista
och tillfråga om dom har väntelista eller valpkull på gång.