Domarkompendium

DOMARKOMPENDIUM FÖR YORKSHIRETERRIER
Raskompendium med kommentarer Uppdaterat 2016-2017 Utgivet av Svenska Yorkshireterriersällskapet Sammanställt av Henrik Johansson, Anita Skoglund och Bernice Undén Foton av Marthe Norström, Pink Pink Panda, Bengt Pettersson, Ingrid Rasmusson, Per Undén m.fl. Detta kompendium tillhör SYTS, Svenska Yorkshireterriersällskapet, och får, utan tillstånd, förutom av Svenska Yorkshireterriersällskapet endast användas av Svenska Terrierklubben och Svenska Kennelklubben.