RAS – Avelsstrategi

Utvärdering av RAS 2022

Nu är Utvärdering av RAS 2022, klar och inskickad till SvTeK AK 2023-02-22

Avelskommittén TACKAR alla deltagare på Avelskonferenserna jan-23, för vårt gemensamma arbete med
utvärderingen.


Utvärdering av RAS 2021

Utvärdering av RAS 2021, inskickad till SvTeK AK 2022-02-15

Avelskommittén TACKAR alla deltagare på Avelskonferenserna under 2021 och jan-22, för vårt gemensamma arbete med det gedigna arbetet av utvärderingen samt utarbetet av de rasspecifika avelsrekommendationer.


Rapport från SYTS Avelskonferens 15 januari 2022
I rapporten kan du läsa om deltagarnas genomgång av RAS.

Rapport från SYTS Avelskonferens 7 november 2021
I rapporten kan du läsa om deltagarnas genomgång av RAS.

Rapport från SYTS Avelskonferens 27-28 februari 2021
I rapporten kan du läsa om det som togs upp inom RAS och övriga punkter.

YORKSHIRETERRIER
(Rasnamn i hemlandet: Yorkshire Terrier)