RAS – Avelsstrategi

Utvärdering av RAS 2021


Nu är Utvärdering av RAS 2021, klar och inskickad till SvTeK AK 2022-02-15

Avelskommittén TACKAR alla deltagare på Avelskonferenserna under 2021 och jan-22, för vårt gemensamma arbete med det gedigna arbetet av utvärderingen samt utarbetet av de rasspecifika avelsrekommendationer.


Har fastställts vid SYTS styrelsemöte i november 2022
I Svenska Yorkshireterriersällskapet utarbetade rasspecifika avelsrekommendationer
är texten uppdaterad till, registrerad DNA prcd-PRA, på grund av att rasen fått hälsoprogram Nivå 1 och resultaten central registreras på SKK från den 9 september 2022.
SYTS Avelkommitté 2022


Rapport från SYTS Avelskonferens 15 januari 2022
I rapporten kan du läsa om deltagarnas genomgång av RAS.

Rapport från SYTS Avelskonferens 7 november 2021
I rapporten kan du läsa om deltagarnas genomgång av RAS.

Rapport från SYTS Avelskonferens 27-28 februari 2021
I rapporten kan du läsa om det som togs upp inom RAS och övriga punkter.

YORKSHIRETERRIER
(Rasnamn i hemlandet: Yorkshire Terrier)