Avelsregler från jordbruksverket

Gäller från 2008-05-01

Det har, i dagarna, kommit lite nya regler från jordbruksverket som träder i kraft den 1/5 2008.
Med anledning av detta skulle vi vilja informera om de punkter som rör aveln.

De nya bestämmelserna innehåller även en hel del ändringar i övrigt när det gäller hållning av hund och katt, så vi rekommenderar att man läser igenom vad som gäller. http://www.jordbruksverket.se/forfattningar

Använder man länken och går in under 2008 i den vänstra kolumnen så kan man sedan läsa en PDF-fil som heter 2008:5. Beträffande avelsbiten så skulle vi vilja uppdatera er lite med följande info:

SJVFS 2008:5, kapitel 1:

Avel

24 § Djur får inte användas i avel om

  1. de har sjukdomar eller funktionshinder som kan nedärvas,
  2. de är eller med stor sannolikhet är bärare av recessivt anlag i dubbel uppsättning för sjukdom,
  3. de är eller med stor sannolikhet är bärare av enkelt recessivt anlag för sjukdom såvida inte parning sker med individ som är konstaterat fri från motsvarande anlag,
  4. parningskombinationen utifrån tillgänglig information ökar risken för sjukdom eller funktionshinder hos avkomman,
  5. de uppvisar beteendestörningar i form av överdriven rädslereaktion eller aggressivt beteende i oprovocerade eller för djuret vardagliga situationer, eller
  6. de saknar förmåga att föröka sig på ett naturligt sätt.

25 § En tik eller en honkatt som har förlösts två gånger med kejsarsnitt får fortsättningsvis inte användas i avel.

SJVFS 2008:5, kapitel 2:

Avel

16 § En tik får inte paras förrän tidigast i andra löpet, dock inte tidigare än vid 18 månaders ålder. Om en tik får två valpkullar inom 12 månader ska tiken ges minst 12 månaders vila före nästa valpning.

17 § Tvångsparning av tikar får inte förekomma.
Med tvångsparning menas att tvinga tiken till parning genom att hålla fast tiken trots att tiken uttrycker obehag eller försöker komma undan.

18 § Hundvalpar får inte skiljas från modern annat än temporärt, så länge de behöver hennes mjölk och omvårdnad, dock tidigast vid 8 veckors ålder.
Valparna får heller inte lämna uppfödaren förrän tidigast vid 8 veckors ålder om inte särskilda skäl föreligger.

SYTS Avelskommitté