BPH-Uppfödardiplom

Har du fött upp minst fem hundar som deltagit på Svenska Kennelklubbens Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH? Då kan du ansöka om ett BPH-uppfödardiplom!
Svenska Kennelklubbens BPH-uppfödardiplom har tagits fram för att premiera de uppfödare som både deltar på BPH med de egna hundarna och uppmuntrar valpköpare att gå BPH-banan med sina hundar.

Vem kan tilldelas BPH-uppfödardiplom?
För att tilldelas diplomet krävs att du har ett registrerat kennelnamn och att mellan fem och tio hundar från din egen uppfödning har deltagit på BPH. Samtliga startande hundar räknas, oavsett om de får ”Genomförd BPH” eller har avbrutit BPH.

Som uppfödare kan du tilldelas obegränsat antal BPH-uppfödardiplom men samma hund kan bara ingå på ett diplom. Både hundar som deltagit på BPH med eller utan skott kan ingå i samma diplom, men de måste vara av samma hundras.”

Hur ansöker man?
Diplomet är helt kostnadsfritt och man ansöker genom att skicka in en för ändamålet avsedd blankett, se länk nedan.

Ladda ner webbmärke
Visa gärna upp att du har Svenska Kennelklubbens BPH-uppfödardiplom. I listan nedan hittar du ett tjusigt märke du kan använda på din webbplats eller i sociala medier.

Läs mer
BPH-uppfödardiplom – ansökningsblankett
Webbmärke – använd på din webbplats och sociala medier