Hälsa & Sundhet

Här kan du läsa om yorkshireterriern angående dess hälsa och sundhet i Sverige.

Rasen har hälsoprogram nivå 1 – DNA prcd-PRA.
SKK AK beslutade att införa central registrering av prcd-PRA på nivå 1 gällande
yorkshireterrier den 9 september 2022, och DNA resultat prcd-PRA kan registreras nu på SKK.

PRA – Progressiv Retinal Atrofi

Patellaluxatio

SYTS Hälsoenkät 2022

Hur gör jag för att ta ett DNA test för prcd-PRA på min Yorkshireterrier?

Länk till laboratorium Laboklin
Länk till beställning av Testkit
Länk till Laboklin Priskatalog

Länk till SKKs allmänna DNA-remiss samt information att SKK nu registrerar DNA prcd-PRA för Yorkshireterrier.

Lista över samtliga Yorkshireterrier med patella status 1990