Kritiker

På grund av GDPR lagen finns inga namn eller andra uppgifter för att inte kunna identifiera hundar men av intresse att kunna läsa vad våra domare tycker om de hundar som ställs ut och hur avelsmaterialet ser ut.  

Återkommer löpande med fler varefter de är scannade.

2018:

2017: