Utställningskritik

Kritiker och resultat från utställningar

På rekommendation av SKKs juridiska avd. publiceras enbart namn, regnr och kritik.

Vill ni ha mer uppgifter går det bra att söka på SKKs onlinetjänster, hunddata och söka hundar med hjälp av reg.nr.

Kritiker 2019

Kritiker 2017 – 2018