Föregående års Utställningsresultat

I höger marginalen ser du alla länkar till respektive års resultat inom:
SYTS Specialen, Utställningsresultat och Utställnings Kritiker

Vid mobil syns dessa länkar längst ner på sidan.