Vem ska jag kontakta!

Här har vi sammanställt till vem du ska kontakta för att komma direkt till den som har hand om dessa uppgifter:

Kassör Katalin Sjöström
kassor@syts.se
Bli medlem
Medlems frågor
Ny adress
Ny mail
Avsaknad av tidningen Yorkshireterriern

Avelskommittén
avel@syts.se
SYTS Uppfödarlista
Hanhundsregister
Valphänvisning
Omplacering

Avelsråd Ellinor Jansson
avelsrad@syts.se
Avelsfrågor
Uppfödarhänvisning

YT-kommittén
yt@syts.se
Annonsering
Insändning av artiklar, foto mm till tidningen Yorkshireterriern