Villkor för att få sin avelshane inlagd på SYTS Hanhundsregister – utländska

  • Avelshane boende utanför Svergie
  • Hunden har minst Excellent på officiell utställning
    (Som ska kunna tillstyrkas genom kopia på kritik där hundens namn och regnr finns med eller utdrag från respektive lands kennelklubbsregister)
  • Hanen bör ha genomgått hälsoundersökning för Patella och DNA prcd-PRA
  • Ägaren ska vara medlem i SYTS

Vid intresse för att få sin hane inlagd i registret, skicka mail till   avel@syts.se
Du får ett svarsmail samt blankett för i fyllnad med hanens information och ditt godkännande vilka uppgifter du tillåter SYTS att publicera, GDPR. När blankett samt foto åter sänds, läggs din hane in i registret.

SYTS Avelskommitté tar inget ansvar angående information som är inskrivet på hundar och ägare boende utanför Sverige, utan endast registrerar det som inkommit.

Hanarnas namn är inlagda i bokstavsordning, namnet är klickbart för att komma till deras sida.
Se namnen i höger marginal, eller vid mobilversion sist på sidan.