Villkor, uppförandekod och integritetspolicy

Vem kan bli medlem och villkor:
Alla kan bli medlem i SYTS. Du har registrerat konto. Vi har följande två typer av konto idag:

  • Gratis: Du registrar ett konto med namn och mailadress.
  • Betald medlem: Du har betalt in medlemskap till föreningen, och uppgett namn, adress och mailadress.

Uppförandekod:
xxx


 

Integritetspolicy:
Genom en integritetspolicy (Eng: privacy policy) beskriver ni för de personer vars personuppgifter ni behandlar (kunder, samarbetspartners osv.) varför ni behöver använda deras personuppgifter och på vilket sätt ni avser att använda dom.

Vi följer GDPR!

SYTS Styrelse