Tack till alla deltagare vid SYTS Årsmöte 19 februari!

Till styrelse för Svenska Yorkshireterriersällskapet valdes:

Ordförande Lucia Grimaldi

Ordinarie ledamöter
Eva Robertsson, Annica Edström, Helené Fridh,
Susanne Robertsson, Tuire Tina Paasio, Susanne Klatzkow

Suppleanter
Irina Gullstrand, Annica Ejheden, Monika Mika Mlocinska, Christina Öbrell

Styrelsen tackar för förtroendet.