SYTS Hälsoenkät 2022

Hälsoenkäten är avslutad.

Kära medlem,

Du som har en mailadress hos SYTS eller hos SKK får här information om att Svenska Yorkshireterriersällskapet genomför en undersökning för att få en överblick hur hälsoläget är i rasen.

Ett förtydligande, du behöver inte vara medlem i SYTS för att svara på denna undersökning.

En analys av svaren kommer bl a att användas som underlag till den uppdatering av rasanpassad avelsstrategi, RAS, som ska lämnas in till Svenska Terrierklubben för vidare befordran och faställelse av SKK.

Frågorna avser alla SKK-registrerade yorkshireterrier födda 2000 – 2021, både nu levande och hundar som inte längre lever. Mer information finns när du kommer in på själva undersökningen.

Länk till hälsoenkäten – >>

OBS: En enkät per hund. Klicka på länken igen om du behöver fylla i för flera hundar.

Vi behöver ditt svar senast den 16 oktober,
då detta skall sammanställas inför vår avelskonferens den 30 oktober.

Styrelsen tackar dig för att du tar dig tid att svara på denna viktiga enkät som bidrar till att främja rasens hälsa.