Vid köp av valp!

Nedanstående information finns att läsa på varje enskild annons på KÖPAHUND.se

Tänk på att kontrollera att rekommenderade hälsoundersökningar är gjorda på din hunds föräldradjur. Vid köptillfället har du undersökningsplikt, läs mer här 
       
Annonserna på Svenska Kennelklubbens (SKKs) webbsida Köpahund.se är skapade utifrån en SKK registrerad uppfödares uppgifter. Ansvaret för varje valpkull vilar på uppfödaren som åtagit sig att följa SKKs grund- och registreringsregler. SKK rekommenderar inga specifika kullar.


För att underlätta för dig som tänker köpa en Yorkshireterriervalp, har vi sammanställt de två hälsoundersökningar som är rekommenderade för föräldradjuren, registrerad Patella och registrerad DNA prcd-PRA. Resultat på hälsoundersökningen hittar du under fliken ”veterinär” på SKK Hunddata för respektive förälder, till den valp du funderar på att köpa. Saknas information finns det ingen registrerad hälsoundersökning på den föräldern.

Svenska Yorkshireterriersällskapets har utarbetat rasspecifika avelsrekommendationer, dessa trädde i kraft för samtliga kullar som föds efter den 1 augusti 2022, i Sverige:

Avelsrekommendationerna är framtagna av uppfödare, hanhundsägare och övriga deltagare på SYTS Avelskonferenser 2021-2022, för sitt gemensamma arbete för en hälsosam ras.

SYTS Avelskommitté 2022