SYTS Årsmöte 26 februari 2023

SYTS inbjuder till årsmöte söndagen den 26 februari 2023, kl 13:00

Då årsmötet är digitalt måste du anmäla att du vill delta, senast 21 februari.
Hur du anmäler och mer information hittar du här