Vi saknar dig!

Vi söker dig som vill vara med och utvecka SYTS aktiviteter! Vi välkomnar alla som vill vara med och jobba! Du meddelar ditt intresse till info@syts.se

Vi har idag:
– Avelskommittén: Vi hanterar alla avelsfrågor.
– Utställningskommittén: Vi jobbar med vår utställning.
– YT-kommittén: Vi jobbar med vår tidning ”Yorkshireterriern”.
– KM-kommittén: Viltspår, agility, BPH, promenader, ringträning och alla typer av hundaktiviteter.

Tycker du att det saknas någon kommitté? Vi välkomnar alla förslag! Även detta mailar du till info@syts.se