SYTS Rasspecial 2023 Tånga Hed Vårgårda

Vi gratulerar våra BIS och BIM vinnare!

Domare: Åsa Fröding

BIS
SE NO FI UCH SE V-22 NO V-23 NORD V-23
Bokellas Chill With Style
Ägare: Helene Fridh

BIM
Estugo Amien Catalina
Ägare: Bernice Undén/Sergio Amien

Mer information om utställningsresultaten m.m. kommer i YT nr 4.
Vi vill rikta ett stort tack till alla som hjälpt till och bidragit på olika sätt till årets utställning! Stort tack också till alla glada besökare, både två -och fyrbenta!

Varmt tack! Hälsningar SYTS Styrelse