Nytt datum för Årsmötet 2024!

Styrelsen behöver meddela er att Årsmötet har fått ett nytt datum
25 februari 2024 kl 14:30

Ett testmöte för den som önskar blir den 19 februari 2024 kl 19:00

Anmälan till till årsmötet och testmötet görs till arsmote@syts.se

Senaste anmälningsdatum för att delta i Årsmötet är 16 februari 2024.
Skriv om du önskar delta på testmötet också.

Årsmöteshandlingarna kommer att mailas ut till anmälda deltagare.

Frågor kan skickas till ordforande@syts.se

Styrelsen önskat God fortsättning på året!

SYTS Styrelse