Lokalträff i Årjäng-Värmland

Lokalombud

Helené Fridh
070-511 53 34
bokella1@gmail.com
Årjäng kommun Värmland

Celina Fridh
070-305 61 34
bokella1@gmail.com
Årjäng kommun Värmland


INSTÄLLD!
På grund av att Silky Ringens Aktivitetsdagar har för få anmälningar ställs evenemanget in, pga detta ställs även lokalträffen in för yorskshireterrrer (Skutbergets camping) den 24 och 25/9-22.