Rekommendationer för uppfödare

SYTS rekommendationer för uppfödare av yorkshireterrier

Nedanstående rekommendationer för uppfödare har fastställts vid SYTS styrelsemöte i oktober 2002, samt justerats vid styrelsemöte i maj 2004. De är dessutom justerade i december 2009 efter SYTS uppfödarträff och även med anledning av förändrad lagtext från Jordbruksverket och i SKKs grundregler.

Sätt mål för ditt avelsarbete/din uppfödning. Arbeta efter att följa rasstandarden, den är vårt rättesnöre. Alla uppfödare är skyldiga att ha kännedom om RAS, dvs Rasspecifika Avels Strategier, för yorkshireterrier. Arbeta efter SYTS Avelspolicy. Tillägna dig grundläggande kunskaper om anatomi, hundens exteriör, mentalitet, genetik mm. Beakta noga avelsdjurens mentalitet, starkt ärftligt. Bredda avelsbasen och undvik “matadoravel”. Beakta inavelsgradens ev ökning inför varje parningskombination. Skaffa kunskap om gamla hundar, t ex genom erfarna uppfödare, litteratur mm.

Tik får inte paras förrän tidigast vid andra löpet, dock aldrig innan hon fyllt 18 månader. Para inte en tik första gången efter att hon fyllt 48 månader och inte en tik som väger under två kilo. Förbjudet att para tik som två gånger förlösts med kejsarsnitt. Använd inte vare sig hanhund eller tik i avel innan de uppnått en vuxen individs fysiska mognad och beteende. Använd helst inte hane i avel före 18 månaders ålder. Hane bör inte lämna fler avkommor än 25% av snittet av det totala antalet registrerade valpar de senaste 5 åren, under hela sin livstid. (2009 innebär det 123 avkommor). Tik och valpar får inte skiljas åt mer än tillfälligt innan valparna uppnått åtta veckors ålder. Att tänka på även när det gäller fodervärdstikar. Dock måste tiken alltid ha möjlighet att gå ifrån valparna när hon själv vill.

Att till alla delar följa SKKs grundregler, SvTeKs och SYTSs regler och rekommendationer, Jordbruksverkets lagregler och rekommendationer samt bestämmelser från lokal miljöförvaltning och liknande. Att vi försäljning av valp bjuda valpköparen på medlemskap i SYTS första året samt erbjuda klubbens handbok till valpköparen.

För Svenska Yorkshireterriersällskapet Anita Skoglund, Lena Samuelsson 
 

Varning!

Se upp för illegal import och försäljning, som innebär mycket stora risker för bl a Rabiessmitta.

När Du köper en valp så se till att den är registrerad i SKK och att stamtavla medföljer. Vid valpköp kontakta alltid vår valp- och uppfödarehänvisare.

På senare tid har vi allt oftare fått rapporter och indikationer om illegal import och försäljning av bl a Yorkshireterreriervalpar. Köp av hundar med denna bakgrund innebär mycket stora risker och vi vädjar till samtliga som kommer i kontakt med/hör talas om denna typ av handel eller misstänker något, att ta avstånd.

Ta alltid först kontakt med vår valp/ uppfödarhänvisare.

Vi vädjar också om Er hjälp med att föra denna information vidare till vänner eller bekanta som har tänkt sig köpa hund (oavsett ras).

Annonserade valpar på internet och i viss övrig media är en “varningsklocka” som skall åtföljas av noggrann kontroll och alltid en rekommendation att ta kontakt med oss.