Information angående SKKs Avelskommitté beslutat att införa central registrering av prcd-PRA på nivå 1 gällande yorkshireterrier.

Hej!

Här kommer information till dig som är ägare och/eller uppfödare av Yorkshireterrier, från Svenska Yorkshireterriersällskapets.

På inrådan av uppfödare och ägare av rasen har rasklubben ansökt om Hälsoprogram Nivå 1 för prcd-PRA, via Svenska Terrierklubben, till Svenska Kennelklubben.
Vi har nu fått ett efterlängtat besked för rasen att SKKs Avelskommitté beslutat att införa central registrering av prcd-PRA på nivå 1 gällande yorkshireterrier .

Nivå 1 betyder att resultaten registreras på hunddata och avelsdata när resultaten skickas in, men det är inte ett krav att testa innan avel. Om hälsotillståndet i rasen försämras trots vidtagna åtgärder uppgraderas detta Hälsoprogram till nivå 2 som har hårdare regler. SYTS uppfödare har visionen att båda avelsdjur i kombinationen ska vara testade för prcd-PRA 1 augusti 2023. Det kommer snart!

Det går nu att registrera DNA resultat för prcd-PRA för yorkshireterrier centralt. Välkommen att skicka svar på dina hundar till SKKs avdelning för avel och hälsa!

”Hereditärt fri ” kommer automatiskt markeras på avkommor på prcd-PRA fria föräldrar, i tre generationer. I praktiken betyder det att om någon av de testade släktingarna till hunden, på mammans eller pappans sida, ligger längre än tre generationer bak i härstamningen måste det aktuella avelsdjuret, eller valpkullen, DNA-testas på nytt för att säkerställa att de inte bär på anlag för den aktuella sjukdomen.

Viktigt att tänka på är att SKK inte godkänner samtliga labb som finns, utan var man testat hunden kommer också påverka om resultatet kan registreras eller inte.

Dessa laboratorier är godkända av SKK, idag: Antagene, Laboklin, Genomia eller EVG Diagnostics. Observera att OptiGen inte längre erbjuder test för prcd-PRA (med undantag för pudel och retrieverraser under ytterligare en tid). Via länken här nedan finner du alltid de laboratorium som är godkända av SKK.

Här är länken till DNA testet på SKK.se , med mer information som ni kan ta del av:
https://skk.se/sv/uppfodning/halsa/dna-tester/olika-tester/Prcd-PRA/

När du gör DNA-test för prcd-PRA, tänk på att alltid ha med SKKs DNA-remiss, när du går till veterinären för provtagning.

Remissen hittar du via länken här ovan till SKK eller på rasklubbens hemsida
https://syts.se/halsa-och-sundhet/

Registreringen har redan börjat för de resultat som legat vilande på SKK.

SKK har möjlighet att registrera fler resultat retroaktivt om det finns en SKK remiss ifylld vid provtagningstillfället. Alternativt en journalkopia från besöket där det står vilket DNA test som togs, att identiteten är kontrollerad vid provtagningen, samt vad den var.

Remisser och provsvar kan postas eller mejlas till vet@skk.se

Fråga till Linda Widebäck Sekreterare avelskommittén Avdelningen för avel och hälsa Svenska Kennelklubben:
Om man gjort DNA test utan medhavd remiss till veterinären, hur gör man då?

Svar från Linda:
När det gäller hundägare som varit hos veterinären utan remissen så kan dom inte kontakta veterinären i efterhand. Men, i många fall så har veterinären trots utebliven remiss fyllt i så pass mycket information i journalen att våra handläggare kan registrera resultaten. Jag rekommenderar därmed att dom som varit hos veterinär utan remiss, ändå testar att skicka in för att se om informationen räcker. Men dom kan som sagt inte kontakta veterinär i efterhand.

Med vänliga hälsningar
Avelskommittén i Svenska Yorkshireterriersällskapet