RASKOMPENDIUM FÖR YORKSHIRETERRIER

Raskompendium med kommentarer Uppdaterat 2016-2017 Utgivet av Svenska Yorkshireterriersällskapet Sammanställt av Henrik Johansson, Anita Skoglund och Bernice Undén Foton av Marthe Norström, Pink Pink Panda, Bengt Pettersson, Ingrid Rasmusson, Per Undén m.fl. Detta kompendium tillhör SYTS, Svenska Yorkshireterriersällskapet, och får, utan tillstånd, förutom av Svenska Yorkshireterriersällskapet endast användas av Svenska Terrierklubben och Svenska Kennelklubben.

Sjukdomsutbrottet hos hundar i Norge

SKKs centralstyrelse har i dag beslutat att från och med 1 oktober kan norskägda hundar åter delta i svenska arrangemang. Norska kennelklubben har hävt stoppet för utställningar, prov och tävlingar och norska landslag kan nu delta på internationella hundtävlingar. Orsaken till sjukdomsutbrottet hos hundar i Norge är fortfarande okänd, men troligen smittar det inte mellan …