SKKs Grundregler – Regel 1:3

SENAST UPPDATERAD DEN 29 JANUARI 2021

Det kursiverade stycket nedan känner du igen ur grundreglerna, därefter följer uttolkningarna av 1:3 ur grundreglernas första kapitel.

1:3 att följa SKKs stadgar och regelverk samt att fullfölja de förpliktelser/åtaganden som framgår av ingångna SKK-avtal och även i övrigt på bästa sätt uppfylla de förpliktelser/åtaganden som kan följa av hundverksamheten samt att på intet sätt kringgå SKKs regelverk eller beslut.

Fullfölj ingångna avtal

Grundregeln fick en utökad lydelse från och med 2014. Här framgår att samtliga medlemmar ska följa SKKs regel­verk samt fullfölja sina förpliktelser enligt ingångna avtaloavsett om det är de obligatoriska avtalen eller de avtal som tagits fram som ett stöd för uppfödarna/medlemmarna, exempelvis parningsavtalet. 

Avtalen ska följas av samtliga parter

Förtydligandet med avtalen är en följd av att många uppfödare och medlemmar tvistar angående de avtal de förbundit sig att följa. SKK vill påtala vikten av att hålla de avtal man skrivit under, oavsett om man är uppfödare eller köpare/fodervärd. Grundregel 1:3 innefattar allt som kan följa av hund­verk­sam­heten och av SKKs regelverk och beslut, samtliga försök att kringgå regelverket eller fattade beslut anses som överträdelser mot grundregeln.