SKKs Grundregler – Regel 2:1

Det kursiverade stycket nedan känner du igen ur grundreglerna. Uttolkning av denna grundregel saknas, kontakta oss om du har frågor.

2:1 att till avel endast använda hundar av samma ras och som är registrerade i SKK eller i utländsk kennelorganisation erkänd av SKK. Samtliga valpar i en kull ska registreras i SKK vid samma tillfälle.

Uttolkning av grundregeln saknas. Välkommen att kontakta oss (SKK) vid frågor!