SKKs Grundregler – Regel 2:8

SENAST UPPDATERAD DEN 29 JANUARI 2021

Det kursiverade stycket nedan känner du igen ur grundreglerna, därefter följer uttolkningarna av 2:8 ur grundreglernas andra kapitel.

Grundreglerna 2:7–2:9 avser försäljning av hund för SKKs uppfödare.  En medlem som omplacerar en hund är inte bunden av dessa grundregler, och ska heller inte använda SKKs avtal.

2:8 att för hund som överlåts som fodervärdshund upprätta och följa avtal med innehåll fastställt av SKK. Att som kennel/uppfödare aldrig hålla fler än tio (10) hundar hos fodervärd. Med fodervärd jämställs person som köpt eller på annat sätt förvärvat en hund med förbehåll från säljaren att använda hundar i avel, prov, tävling eller utställning.

Grundregeln är inte ändrad, har bara fått nytt nummer. Då som nu krävs att SKKs uppfödare använder SKKs fodervärdsavtal. 

Nya åldrar i fodervärdsavtalet

Efter ett beslut på KF år 2015 har ålder på tik och hanhund däremot ändrats. Avtalet gäller numera i maximalt fem år och högst till dess att hunden fyller sju år. Cavalier king charles spaniel har dock dispens och för dem gäller avtalet till dess att hunden fyller sju, oavsett när den lämnas ut på foder, avtalstiden kan därför överstiga fem år.

From 1 januari 2017 måste de nya avtalen användas

Från och med 1 januari 2017 är det inte länge tillåtet att teckna fodervärdsavtal enligt de tidigare villkoren, då måste man använda den senaste versionen av avtalet, som lanserades sommaren 2016.

Max 10 hundar hos fodervärd per kennelnamn

Då en del uppfödare väljer att driva uppfödning tillsammans med en annan uppfödare i ett gemensamt kennelnamn har det, sedan år 2014, förtydligats i grundregeln att antalet hundar gäller per kennelnamn, det vill säga ett prefix med två- eller flera kennel­namns­innehavare får tillsammans aldrig hålla fler än tio hundar hos fodervärd. Med fodervärdshund jämställs hund som sålts med bibehållen avelsrätt.