SKKs Grundregler – Regel 2:6

SENAST UPPDATERAD DEN 29 JANUARI 2021

Det kursiverade stycket nedan känner du igen ur grundreglerna, därefter följer uttolkningarna av 2:6 ur grundreglernas andra kapitel.

2:6 att se till att valpar före försäljning har en miljö som gynnar den fysiska och mentala utvecklingen. De ska också få en god socialisering med såväl människa som hund. Att inte skilja valp från moder, annat än tillfälligt, före valpen uppnått åtta (8) veckors ålder. Valpar ska levereras tidigast vid åtta (8) veckors ålder samt vara ID-märkta och veterinärbesiktigade.

Uppfödarens ansvarar för socialisering av valpar

Grundregeln skrevs om redan år 2009. Avsikten då var att förtydliga vikten av att valpar socialiseras under sin tid hos uppfödaren. Det är viktigt att uppfödaren umgås med sina valpar, eller ser till att andra människor ger dem en god start i livet genom mycket kontakt. Det är också viktigt att valpen får umgås med såväl människor som vuxna hundar för att lära sig att förstå innebörden av hundspråk, de sociala reglerna för hundar samt få uppleva stimulerande miljöer anpassade till valpens ålder och mognad. 

När ändringen infördes år 2009 ville man försvåra för uppfödare att hålla valpkullar på annan plats än i hemmet eller i mycket nära anslutning därtill. Valpens första veckor är oerhört viktiga för dess fortsatta utveckling.

Varför inte tidigare än 8 veckor?

Att en valp inte får skiljas från modern, annat än tillfälligt och inte får levereras förrän tidigast vid åtta veckors ålder har även stöd i Jordbruksverkets föreskrifter (SVJFS 2020:8, 6 kap 7 §). Jordbruksverket tillåter dock undantag från den angivna tiden om valparna helt har övergått till fast föda samt valparnas hälsa och välfärd i övrigt är god. Bedömningen av om valparnas hälsa är god ska göras av en veterinär. För SKKs del gäller att dispens krävs för att separera valp från modern, eller för att leverera valpen före åtta veckors ålder. Bifoga veterinärens intyg vid dispensansökan till Uppfödar- och kennelkonsulentkommittén (ukk@skk.se).

Gällande leverans av valp

Att en valp får levereras tidigast vid åtta veckors ålder betyder att den ska vara fyllda åtta veckor vid leveransen. Om hunden är född på en måndag blir den således leveransklar samma måndag åtta veckor senare. Om köparen har lång resväg eller om det är mycket bättre för köparen eller säljaren att valpen hämtas redan på söndagen går det att begära dispens för att få leverera valpen en eller maximalt två dagar för tidigt.

Åldern, åtta veckor, har sin grund i god kynologisk sed och väl beprövad erfarenhet och den har varit fastställd sedan lång tid tillbaka.

Valparna ska även vara ID-märkta vid leveransen likväl som veterinärbesiktade.