SKKs Grundregler – Regel 2:6

Det kursiverade stycket nedan känner du igen ur grundreglerna, därefter följer uttolkningarna av 2:6 ur grundreglernas andra kapitel.

2:6 att se till att valpar före försäljning har en miljö som gynnar den fysiska och mentala utvecklingen. De ska också få en god socialisering med såväl människa som hund. Att inte skilja valp från moder, annat än tillfälligt, före valpen uppnått åtta (8) veckors ålder. Valpar ska levereras tidigast vid åtta (8) veckors ålder samt vara ID-märkta och veterinärbesiktigade.

Uppfödarens ansvarar för socialisering av valpar

Grundregeln skrevs om redan år 2009. Avsikten då var att förtydliga vikten av att valpar socialiseras under sin tid hos uppfödaren. Det är viktigt att uppfödaren umgås med sina valpar, eller ser till att andra människor ger dem en god start i livet genom mycket kontakt. Det är också viktigt att valpen får umgås med såväl människor som vuxna hundar för att lära sig att förstå innebörden av hundspråk, de sociala reglerna för hundar samt få uppleva stimulerande miljöer anpassade till valpens ålder och mognad.

När ändringen infördes år 2009 ville man försvåra för uppfödare att hålla valpkullar på annan plats än i hemmet eller i mycket nära anslutning därtill. Valpens första veckor är oerhört viktiga för dess fortsatta utveckling.

Varför inte tidigare än 8 veckor?

Att en valp inte får skiljas från modern, annat än tillfälligt, har stöd i Jordbruksverkets föreskrifter, likväl som att valp får levereras tidigast vid åtta veckors ålder (SJVFS 2008:5, 2 kap 18 §). Om något inträffar som gör att valparna behöver skiljas från modern mer än tillfälligt måste dispens för detta ansökas om hos UKK, såväl som hos Jordbruksverket.

Åldern har sin grund i god kynologisk sed och väl beprövad erfarenhet och den har varit fastställd sedan lång tid tillbaka.

Gällande leverans av valp

Att en valp får levereras tidigast vid åtta veckors ålder betyder att den ska vara fyllda åtta veckor vid leveransen. Om hunden är född på en måndag blir den således leveransklar samma måndag åtta veckor senare. Om köparen har lång resväg eller om det är mycket bättre för köparen eller säljaren att valpen hämtas redan på söndagen går det att begära dispens för att få leverera valpen en eller max två dagar för tidigt. Dispens söks hos UKK. Då kravet på fyllda åtta veckor också har stöd i Jordbruksverkets föreskrifter krävs dispens även hos Jordbruksverket vilket man som uppfödare inte får glömma. 

Valparna ska även vara ID-märkta vid leveransen likväl som veterinärbesiktade.