SKKs Grundregler – Regel 1:4

SENAST UPPDATERAD DEN 29 JANUARI 2021

Det kursiverade stycket nedan känner du igen ur grundreglerna, därefter följer uttolkningarna av 1:4 ur grundreglernas första kapitel.

1:4 att aldrig anlita bulvan eller själv agera som sådan genom att registrera valpar i annans eller eget namn/kennelnamn då den egentliga uppfödaren är annan person samt att inte anlita återförsäljare eller själv agera som sådan vid försäljning eller köp av hund.

Paragrafen innefattar förbud mot hundförmedling, oavsett om det gäller importerade hundar eller hundar uppfödda i Sverige. Med återförsäljare menas en person som inte har fött upp valpen/hunden utan enbart säljer den vidare, oavsett om det rör sig om en enstaka valp eller hela kullar. Den som köper en hund registrerad i SKK ska kunna få full information om hundens uppväxt och dess föräldradjur. 

Ansök om dispens om du behöver ta hjälp

Som bulvan räknas dock inte den som vid enstaka tillfälle hjälper en uppfödare som hamnat i en icke förutsebar situation, exempelvis sjukdom eller olycksfall, som gör det omöjligt för uppfödaren att hantera och genomföra registrering och/eller försäljning. Givetvis anses inte heller uppfödaren ha anlitat bulvan i strid mot gällande grundregel vid dessa omständigheter. Om du hjälper en annan uppfödare eller om du själv behöver ta hjälp av någon annan ska du ansöka om dispens för detta.

En fodervärd är inte en bulvan

Att hjälpa till med skötseln av en valpkull exempelvis för att den bor hos dig är inte heller att anses som bulvan. Detta är inte helt ovanligt när det gäller fodervärdstikar. Uppfödaren och fodervärden kan finna det bäst att tiken får föda sin valpkull hemma hos fodervärden. Viktigt är dock att köparna blir upplysta och vet vem som skött om kullen och vem som är säljare/ansvarig uppfödare om detta är två olika personer, samt vem man ska vända sig till vid eventuella framtida problem (uppfödaren).

Fler sätt att bryta mot grundregeln

Att i övrigt försöka kringgå SKKs regelverk ses dock som en överträdelse av grundregeln, exempelvis att föda upp en valpkull under pågående registreringsförbud och låta annan familjemedlem, uppfödare eller vän registrera valparna.